Kvalifikace v oboru anglického jazyka

  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium, obor speciální pedagogika, ukončeno státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky, psychopedie, logopedie a tyflopedie
  • Pedagogická fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, tříleté rozšiřující studium, obor učitelství anglického jazyka pro základní školy, ukončeno státní závěrečnou zkouškou z anglického jazyka, lingvistiky a literatury
  • Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, jednoleté rozšiřující studium, obor učitelství anglického jazyka pro střední školy, ukončeno státní závěrečnou zkouškou z anglického jazyka, lingvistiky a literatury
  • Jednoroční rekvalifikační kurz tlumočník - překladatel ČJ - AJ/AJ - ČJ na McNeilus Language School Praha zakončený státní závěrečnou zkouškou
  • Jednoroční rekvalifikační kurz tlumočník - překladatel ČJ - AJ/AJ - ČJ pro pokročilé na McNeilus Language School Praha
  • Jednoroční kurz tlumočník - překladatel ČJ - AJ/AJ - ČJ na jazykové škole Akcent Praha
  • Základní a všeobecná státní zkouška z anglického jazyka
  • Metodický kurz angličtiny pro učitele - Edinburgh School of English, Velká Británie