• individuální výuka dle požadavků klienta
 • Skupinová výuka pro 2 - 4 studenty
 • Příprava na maturitní zkoušku z anglického jazyka
 • Příprava na různé jazykové zkoušky
 • Doučování a pomoc s přípravou do školy pro školáky a studenty
 • Pevný rozvrh hodin dle dohody
 • Flexibilní rozvrh hodin přizpůsobený časovým možnostem klienta

Výuka angličtiny v Havlíčkově Brodě a Poděbradech

 • Výuka může probíhat v obou těchto lokalitách a blízkém okolí dle dohody.
 • Dále nabízím možnost čtení knížky v anglickém jazyce pod mým vedením.
 • Společné hodiny můžou být věnovány rozboru četby s doplňkovými cvičeními.
 • Můžeme se společně dívat na film v angličtině. Výuka bude věnována rozboru filmu/filmů.
 • Povídejme si v angličtině. Tato forma výuky nevyžaduje žádné výukové materiály.