• tlumočím z/do anglického jazyka
  • konsekutivní tlumočení
  • tlumočení při neformálních setkáních
  • tlumočení formou „šušotáže“

Konsekutivní tlumočení je tlumočení ústního projevu řečníka po částech.

Šušotáž je v podstatě simultánní tlumočení. Probíhá tak, že tlumočník, nacházející se vedle klienta, kterému tlumočí, šeptá souběžně tlumočený text klientovi do cílového jazyka.