Nabízím možnost čtení knížky v anglickém jazyce pod mým vedením. Společné hodiny můžou být věnovány rozboru četby s doplňkovými cvičeními. Můžeme se společně dívat na film v angličtině. Výuka bude věnována rozboru filmu/filmů. Povídejme si v angličtině. Tato forma výuky nevyžaduje žádné výukové materiály.