• překlady obecné i odborné
  • překlady beletrie
  • překlady webových stránek
  • titulkování
  • konzultace k překladům
  • termín vyhotovení dohodou
  • zadání lze vyjednat elektronicky

Překlad je vlastně písemný převod textu ze zdrojového jazyka do cílového. Důraz kladu zejména na jazykovou přesnost, faktickou správnost a srozumitelnost. Kvalitně přeložit text neznamená přeložit ho doslova. Jedná se o komplexní jazykový převod, který zahrnuje řadu kroků. Je nutné věnovat pozornost odborné přesnosti, terminologické jednotnosti a faktické a jazykové správnosti. Cílový text musí být srozumitelný pro čtenáře, kterým je text určen.