• gramatické, stylistické
  • zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací

Korektury textů

Když píšete referáty, seminární, bakalářské nebo diplomové práce a jiné texty, je třeba, aby byly gramaticky, stylisticky a věcně správně. Jakýkoliv vámi vytvořený text je vaší vizitkou. Úkolem korektora je daný text opravit, odstranit gramatické chyby, stylistické i funkční neobratnosti i překlepy a naformátovat text tak, aby odpovídal požadovaným normám.

Chcete mít jistotu, že váš text v angličtině je napsaný správně?