Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizátor projektu: EKO Gymnázium Poděbrady

Doba realizace projektu: 1. 1. 2009 – 31. 10. 2011

Pozice: autor

 

Tvorba e-learningových modulů:

How Green Are You?

Charities in Great Britain and the Czech Republic

Další informace: Nové formy vzdělávání na gymnáziu