Novoročenka je obvykle papírová kartička nebo e-mailová zpráva s přáním do nového roku. Zkratka PF pochází z francouzského Pour féliciter – pro poblahopřání. Zvyk rozesílat koncem roku novoročenky se ujal například v České republice. S rozvojem internetové komunikace jsou čím dál častěji rozesílány novoročenky v elektronické podobě. Novoročenky mohou být považovány za umělecké dílo a předmět sběratelského zájmu.

Zdroj - citace říjen, 16. 2016 Wikipedia


PF 2024
Wishing you a year filled with the joy of exploration, the thrill of comprehension, and the satisfaction of overcoming linguistic challenges. Happy New Year, determined English Explorers!
PF 2023
May this year bring new happiness, new goals, new achievements, and a lot of new inspirations on your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.
PF 2022
Wishing you 12 months of success, 52 weeks of laughter, 365 days of fun, 8 760 hours of joy, 525 600 minutes of good luck and 31 536 000 seconds of happiness. Happy New Year
PF 2021
May this year bring new happiness, new goals, new achievements, and a lot of new inspirations on your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.
PF 2020
Per Aspera ad Astra in Annus Novus 2020
PF 2019
A new year A fresh start Same dreams New challenges Feel the fear And do it anyway 365 new days 365 new chances
PF 2018
Dear New Year, Please Let Me, My Family, My Colleagues, My Clients & My Friends Be Just Happy!
PF 2017
A new year is like a blank book, and the pen is in your hands.
It is your chance to write a beautiful story for yourself.
Happy New Year 2017.
PF 2016
Wishing you a Happy New Year 2016. May it be all that you hope it will be!
All the best from Hana Knyplová
PF 2015
May the new year bring all the joy and fulfilled wishes you have pinned to a wishing wall.
PF 2015 Hana Knyplová
PF 2014
May the miracle of Christmas bring you love and joy. May the new year open of happiness door.
May all your wishes always come true.Marry Christmas and a Happy New year to You.
PF 2013
May this new year bring in the happiest and most beautiful times for you.
Wish you a Happy New Year full of new hopes.