Přísloví je ustálený výrok vyjadřující životní moudrost nebo ponaučení. Patří do lidové slovesnosti a tradic daného jazyka. Jsou často v různých jazycích úplně odlišná, ale většinou vystihují stejný význam, stejné sdělení. Je zajímavé přísloví v různých jazycích porovnávat.

 

Jablko nepadá daleko od stromu
The apple doesn't fall far from the tree
Jak kdo zaseje, tak také sklidí
As you sow, so shall you reap
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
What goes around comes around
Jak si kdo ustele, tak si také lehne
As you make your bed, so you must lie in it
Jedna vlaštovka jaro nedělá
One swallow does not make a summer
Kdo dřív přijde, ten dřív mele
First come, first served
Kdo hledá, najde
Seek and ye shall find
Hlad je nejlepší kuchař
Hunger is the best spice
Dvakrát měř, jednou řež
Look before you leap
Kdo je zvědavý, bude brzy starý
Curiosity killed the cat
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek
Never put off till tomorrow what you can do today
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe
He who laughs last laughs best
Kdo si počká, ten se dočká
All things come to him who waits
Kdo šetří, má za tři
A penny saved is a penny earned
Když kocour není doma, myši mají pré
When the cat's away, the mice will play
Kovářovic kobyla chodí bosa
It's the cobbler's children that go barefoot
Lépe pozdě než nikdy
Better late than never
Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše
A bird in the hand is worth two in the bush
Lež má krátké nohy
A lie has no legs
Mezi slepými jednooký králem
In the land of the blind, the one-eyed man is the king
Mluviti stříbro, mlčeti zlato
Speaking is silver, silence is golden
Na každém šprochu pravdy trochu
There's no smoke without fire
Není všechno zlato, co se třpytí
All that glitters is not gold
Pes, který štěká, nekouše
Barking dogs seldom bite
Pod svícnem bývá největší tma
The darkest place is under the candlestick
Pýcha předchází pád
Pride comes before a fall
Ranní ptáče, dál doskáče
The early bird catches the worm
Ryba smrdí od hlavy
A fish stinks from the head
S poctivostí nejdál dojdeš
Honesty is the best policy
Starého psa novým kouskům nenaučíš
You can't teach an old dog new tricks
Tichá voda břehy mele
Still waters run deep
Trpělivost ruže přináší
Patience is the best remedy
V nouzi poznáš přítele
A friend in need is a friend indeed
Vrána k vráně sedá
Birds of a feather flock together
Vrána vráně oči nevyklove
Dogs don't eat dogs
Všechny cesty vedou do Říma
All roads lead to Rome
Všude dobře, doma nejlépe
East or West, home is best
Zakázané ovoce chutná nejlépe
Forbidden fruit is the sweetest
Žádný učený z nebe nespadl
There's no shame in not knowing